Eesmärgid - FV Tenniseakadeemia

FV Tenniseakadeemia

  1. FV Tenniseakadeemia põhieesmärgiks on pakkuda kvaliteetset tenniseõpet lastele ja noortele ning propageerida ja populariseerida tennist kui sporti üldiselt.
  2. Laste ja noorte mitmekülgne kehaline arendamine, tervislike ning sportlike eluviiside kujundamine.
  3. Laste ja noorte vaba aja sisustuse tagamine.
  4. Spordis andekate laste toaetamine ja ettevalmistamine tipptulemuste saavutamiseks.
  5. Süstemaatiline treening- ja võistluskava järgimine, õpilaste praktiliste ja teoreetiliste oskuste arendamine individuaalselt maksimaalse võimetekohase tulemuseni.
  6. Täiskasvanute seas tennise propageerimine ja populariseerimine.

Trenn

sees/väljas?

-->

Märgin lapse

puuduma