Lapsevanemale - FV Tenniseakadeemia

FV Tenniseakadeemia

NOORE TENNISEMÄNGIJA LAPSEVANEMA ROLL

The Role of Parents in the Training of Beginner Tennis Player
Cyril Genevois (Sports Research and Innovation Centre, Lyon, France)

SISU KOKKUVÕTE

See artikkel keskendub lapsevanema, kelle laps on noor arenev tennisemängija, rollile. Artikkel põhineb teaduslikul kirjandusel ja kirjaniku isiklikul kogemusel, mis on saadud algajate tennisistide treenimisel. Noore tennisemängija varajasel arengu ajal võib lapsevanema käitumine mõjutada tennisemängija pikaajalist arengut nii positiivselt, kui ka negatiivselt.

SISSEJUHATUS

Noore tennisemängija areng tipp tasemel mängijaks on järkjärguline protsess, mis koosneb algfaasist (6-12 aastased), spetsialiseerumis faasist (13-15 aastased) ja investeerimis faasist (16+ aastased). Lapse huvi tennise vastu märgatakse esimese faasi alguses (6/7 aastased), et nad saaksid osaleda treeningutel ja võistlustel (8+ aastased), mis viib lapsevanema nii raha, kui ka aja investeerimiseni.
Tennis on individuaalne spordiala, mis võib lapsevanemates esile kutsuda käitumist, mis võib tekitada lapses ärevust. Lapsevanemad toovad lapse võistlustele ning vaatavad lapse mänge, mis tähendab, et lapsevanemal on palju momente, kus nad saavad mõjutada lapse käitumist. Selles esimeses arengufaasis on väga oluline, et lapses areneb välja nii enesekindlus, kui ka enesekindlus oma tennisemängu oskustes.

Fredricks ja Eccles (2004) tõid välja 3 põhilist lapsevanema rolli:

Võimaldama kogemuste saamist: transport treeningule ja võistlustele, treeningute ja varustuse eest maksmine (logistika ja finantseerimine)
Tõlgendamine: reageerimine lapse sooritusele seoses ootustega, kui tähtsaks peetakse tennist ühiskondliku vastuvõetavuse suhtes
Eeskuju: väljendub erinevates situatsioonides nagu suheldes teiste lastevanematega, treeneriga, kohtunikuga ja mängijana väljakul

PÕHILISED NEGATIIVSE KÄITUMISE NÄITED

Võit on liialt ületähtsustatud: laps on pandud pinge alla ning ta võib hakata määrama oma eneseväärtust ainult läbi sportliku tulemuse
Kritiseerimine ning juhtiv käitumine: sisemise motivatsiooni kaotus, madal enesehinnang ja eneseusk
Emotsioonide kontrollimatus: liialt kõrge võistlus ärevus

PÕHILISED POSITIIVSE KÄITUMISE NÄITED

Emotsionaalne tugi ja tingimusteta armastus: olla toeks rasketel hetkedel, kiindumus olenemata tulemusest, julgustab andma endast parima
Rahaline toetus: investeerimine treeningutesse, laagritesse ja varustusse
Logistika: transport treeningutele ja võistlustele, pere sõitude planeerimine

PRAKTILISED NÕUANDED

Et aidata lapsevanematel täita oma rolli hästi, on väga tähtis nendega suhtlemine ja aitamine neil säilitada sobiv arusaam asjadest.

Keskenduda tuleb protsessile, mitte tulemusele.

Noore tennisemängija arengu aspektide erinevus võib mõjutada tema lähituleviku tulemusi. Samuti ei garanteeri tehnilised ja taktikalised oskused head tulemust mängija arengu alguses, samas on need hädavajalikud pikas perspektiivis. Treener peab hakkama määrama arengu eesmärke, mida on lihtne trennides ja võistlustel hinnata (tehnika, taktika, füüsiline ja käitumise areng). Selles arengufaasis ei tohiks keskenduda ainult tulemusele.

Tennis on sama tähtis, kui pere ja seltskondlikud tegevused

Võib olla huvitav määrata reegel, mille kohaselt ei tohi kodus ja perekondlikel koosviibimistel rääkida tennisest ning vältima tennisemängu nädalavahetustel, eriti vendade ja õdedega koos olles, kes ei mängi tennist.

Käsitlema tennist, kui elustiili, mitte kui põhilist eesmärki (suhtumine, moraalne väärtus)

Treeningutel ja võistlustel tuleks propageerida distsipliini, pingutust, eneseväärtust ja lugupidamist teiste suhtes, mis hiljem kantakse üle elus teistele situatsioonidele, kui laps ei jätka tennisemänguga.
Väga oluline on aidata lapsevanematel parandada emotsioonide kontrolli all hoidmist võistlustel. Noortele mängijatele on võistlused iseenesest stressi tekitavad ja lapsevanema kohalviibimine ja käitumine võivad stressi veelgi süvendada. Frustratsiooni, vihastumise ja ärrituse välja näitamine on mängija poole välja saadetud negatiivsed märgid, kes sellel hetkel hoopis vajab tuge ja rahustavat lapsevanema kohalviibimist. Üks väga kasulik ja lihtne nõuanne on lapsevanemale anda kätte mängu vaatlus leht, kuhu ta märgib mängu statistikat, nii suudavad lapsevanemad tõenäolisemalt säilitada neutraalset kehakeelt ning samas saavad last innustada sõnadega tähtsatel punktidel – kuna kirjutamine pärsib hetke emotsioonide välja näitamist. Vaatlus lehele saab lapsevanem kirja panna, mis lööke laps mänguajal kasutas. Pallivahetuse lõpus hinnatakse tulemust kvalitatiivselt või kvantitatiivselt ( winner, võitis punkti, sundimatu viga, sunnitud viga).

KOKKUVÕTE

Raske on andekatel mängijatel areneda välja täis potentsiaali ulatuses, kui neil ei ole vanemate tuge, eriti just esimeses arengu faasis. Lapsevanemate käitumise kvaliteet on prioriteet, kui laps kasvab suureks, kuna on tõestatud, et see on määrav faktor lapse arengus tippsportlaseks. Eelpool mainitud soovitusi võiks teadmiseks võtta, et optimeerida lapse positiivset arengu nii väljakul, kui ka väljaspool väljakut.

Originaal tekst: http://en.coaching.itftennis.com/media/114083/114083.pdf

Trenn

sees/väljas?

-->

Märgin lapse

puuduma