Õpingute astmeline korraldus - FV Tenniseakadeemia

FV Tenniseakadeemia

 1. Ettevalmistav aste (play + stay alustel)
  1. Rütmika ja koordinatsioon
  2. Jooksu- ja kiirusharjutused
  3. Tennisemängu algharjutused ja tõed:
   1. Punase väljaku aste (väljak 11m x 6m)
   2. Oranži väljaku aste (18m x 8m)
   3. Rohelise väljaku aste (23,77m x 10,97m)
 2. Õppetreeningaste
  1. Tehnika, taktika ja kehalised võimed
  2. Võistlussport
  3. Tennise eetika ja reeglid
  4. Analüüs ja põhjendus toimunule
  5. Treening ja võistlustegevuse planeerimise tutvustamine
  6. Erinevad mänguliigid
  7. Tervislik kontroll ja hügieen
 3. Meisterlikkuse aste (jaguneb 3 perioodi)
  1. Juuniortennise aste
   1. Treening ja võistlusprotsessi planeerimine
   2. Tulemussport
   3. Bioloogilised seaduspärasused ja biomehhaanika
   4. Spordipsühholoogia tutvustamine
  2. Ülemineku aste
   1. Üleminekuperiood noortespordist täiskasvanute sporti
  3. Meisterspordiaste
 4. Lapsed, kes alustavad tenniseõpet hilisemas või kes muul põhjusel ei kvalifitseeru õppetreeningastmesse, määratakse ettevalmistusastmesse. Järgnevatesse astmetesse üleminek toimub treeneri ettepanekul sõltumata õpilase vanusest.
 5. Tenniseakadeemia õppetöös kasutatakse erinevaid õppe- ja treeningmeetodeid, lähtudes nende kasutamise vajadusest ja otstarbekusest erineva vanuse, sportliku ettevalmistuse ja füüsilise eeldusega õpilaste puhul (individuaalne lähenemine).

Trenn

sees/väljas?

-->

Märgin lapse

puuduma