Õpingutega alustamise tingimused - FV Tenniseakadeemia

FV Tenniseakadeemia

  1. Tenniseakadeemiasse võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku esidaja kirjaliku avalduse alusel vastavalt tenniseakadeemia tingimustele.
  2. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded. Juhul kui õppida soovijate arv ületab kooli võimalused, korraldatakse vastuvõtukatsed kandidaatide pingerea koostamiseks.
  3. Tennisekooli õpilaste treeningrühmadesse jaotamisel arvestatakse lapse vanust ja sportliku ettevalmistuse taset.
  4. Õpilase ja tenniseakadeemia vahel sõlmitakse leping, mis kinnitab poolte õigused ja kohustused.

Trenn

sees/väljas?

-->

Märgin lapse

puuduma