Õppeaja kestus - FV Tenniseakadeemia

FV Tenniseakadeemia

  1. Tenniseakadeemias õppeaja kestus on sõltuvuses õpilase füüsilistest eeldustest ja püstitatud sportlikest eesmärkidest.
  2. Õppeaja jooksul läbib õpilane süstemaatilise tenniseõppe.
  3. Õpilase üleminek järgmise astme õpperühma toimub, kui õpilane on omandanud ainekavas ettenähtud taktikalised, tehnilised ja praktilised teadmised ning oskused. Otsustajateks ühest astmest teise üleviimisel on õpilase treener ja MTÜ Tenniseakadeemia treenerite nõukogu.
  4. Õpilasele, kes on Tenniseakadeemiasse astunud hijem või kes muul põhjusel ei läbi vajalikke ettevalmistusetappe, määratakse treeninggruppi vastavalt sportliku ettevalmistuse tasemele ja oskustele.

Trenn

sees/väljas?

-->

Märgin lapse

puuduma